Software & IT Asset Management Expert // Blog // Waarom bestaande ServiceNow ITSM-klanten ServiceNow SAM Pro zouden moeten gebruiken

Waarom bestaande ServiceNow ITSM-klanten ServiceNow SAM Pro zouden moeten gebruiken

Veel organisaties kopen een Software Asset Management (SAM)-tool, maar slagen er niet in om hun SAM-doelen te bereiken. Voor een bestaande gebruiker van ServiceNow die SAM wil implementeren of een verbetering in de SAM volwassenheid wil realiseren, zou de implementatie van de nieuwe ServiceNow SAM Pro-module bovenaan de lijst moeten staan.

Softline Solutions is een onafhankelijke expert die partnerships heeft met de meest toonaangevende SAM-toolproviders. ServiceNow biedt een organisatie die momenteel al ServiceNow al als „Single System of Action“ gebruiken een perfecte manier om Software Asset Management te implementeren.
 

Door de implementatie van SAM Pro kunt u aanzienlijk profiteren van de implementatie activiteiten van andere ServiceNow-modules én daarbij zorgen voor synergie tussen SAM en andere ITSM-, ITOM- en ITBM-modules. Een perfect voorbeeld van synergie is de herbruikbaarheid van gegevens, waardoor consistentie wordt gecreëerd en inspanningen en kosten worden gemaximaliseerd. Het ITAM-team kan teruggaan naar de ontdekking van bedrijfsmiddelen door IT Operations Management.

De mogelijkheid om het aantal „point solutions:“ te verminderen, zal een aanzienlijke impact hebben op de Total Cost of Ownership (TCO) voor SAM.
 

Om IT Asset Management op een goede en gestructureerde manier te implementeren, beheren en continu te verbeteren, maakt Softline Solutions gebruik van het House of ITAM®. Dit is gebaseerd op de ISO / IEC 19770-1 2017- standaard voor IT Asset Management en vormt de basis van de beproefde aanpak die is gebaseerd op jarenlange en ITAM SAM-ervaring.

De aanpak wordt gevisualiseerd als een huis dat vanaf de grond is opgebouwd, waarbij de volwassenheidsniveaus worden weergegeven als verdiepingen in het huis. Deze verdiepingen, of wel tiers, zijn daarbij opgedeeld en vertaald naar bouwstenen binnen de afzonderlijke verdiepingen. Dit House of ITAM® is gebouwd op het standaard ISO/IEC management systeem dat als een fundering werkt.

Aan de rechterkant van het huis zijn de drie belangrijkste doelstellingen weergegeven die organisaties doorgaans willen bereiken met de implementatie en uitvoering van IT Asset Management. Het realiseren van Compliance, Controle en Kostenbesparingen.
In het midden van het model, het gekleurde deel van het huis, wordt een overzicht gegeven van de operationele IT-processen: welke bouwstenen moeten organisaties hebben ingericht om hun doelstellingen te kunnen realiseren?

De linkerkant toont het volwassenheidsmodel: welke bouwstenen moeten worden geïmplementeerd om te kunnen groeien in hun SAM / ITAM volwassenheidsniveau?

Ten slotte de fundering van het House of ITAM®: het universele raamwerk waarop alle ISO-normen zijn gebouwd en waarmee een organisatie haar IT Asset Management-systeem kan afstemmen en integreren met gerelateerde ISO-systemen zoals:

 • ISO / IEC 20000 voor IT Service Management;
 • ISO / IEC 27001 voor informatiebeveiliging;
 • ISO 55001 voor vermogensbeheer (niet-IT-middelen, zoals gebouwen en auto's);
 • ISO 73 voor risicobeheer.

Deze basis toont het bestuursmodel: welke managementprocessen op basis van ISO / IEC moeten worden geïmplementeerd om de operationele functionaliteiten te beheersen?

In de volgende paragrafen zullen we uitweiden over hoe ServiceNow SAM Pro uw organisatie kan helpen groeien door de voordelen van SAM Pro in kaart te brengen op de verdiepingen / volwassenheidsniveaus in het Huis van ITAM®.

De fundering: Managementprocessen voor ITAM

Het managementsysteem gebruikt het Plan-Do-Check-Act (PDCA) -model als basisprincipe en als proces voor continue verbetering van ITAM binnen de organisatie. Softline Solutions heeft 4 manieren geïdentificeerd waarop SAM Pro organisaties kan ondersteunen bij het bouwen van de essentiële begane grond van hun House of ITAM®:

 • De stakeholders voor IT Asset Management overlappen sterk de stakeholders die betrokken zijn bij de implementatie van de ITSM-module van ServiceNow. Gebruik de reeds bestaande investering, kennis en betrokkenheid van cruciale stakeholders in uw voordeel.
 • Onze ervaring is dat de implementatie van ITSM-processen over het algemeen een hogere prioriteit heeft dan de implementatie van SAM. Wanneer een organisatie het SAM / ITAM-programma koppelt aan ITSM door te wijzen op voor de hand liggende verbanden, kan de implementatie van ITAM profiteren van sterkere ondersteuning van het senior Management.
 • De rollen en verantwoordelijkheden binnen ITAM zijn vergelijkbaar met die binnen ITSM en overlappen elkaar zelfs gedeeltelijk. Best practices kunnen eenvoudig worden hergebruikt. Door SAM Pro van ServiceNow te gebruiken, wordt ITAM de logische volgende stap.
 • De implementatie van het SAM-proces is relatief eenvoudig in ServiceNow, aangezien SAM Pro de ISO 19770-1: 2017-norm voor IT Asset Management volledig ondersteunt. Het SAM / ITAM-team kan de bestaande ServiceNow-implementatie (ITSM, ITOM, ITBM) volgen:

      1)    Op bedrijfsniveau hebben mensen al toegang tot ServiceNow voor het registreren van incidenten of verzoeken
      2)    Minder weerstand tegen verandering omdat ServiceNow niet nieuw is voor gebruikers
      3)    Training over het gebruik van ServiceNow wordt gedeeltelijk al behandeld

Niveau 1: Betrouwbare data: bereik compliance 

Betrouwbare data behelst het volledig inventariseren van welke IT-middelen u hebt, zodat u ze (beter) kunt beheren. Het omvat ook het controleren en registeren van wijzigingen in de infrastructuur of organisatie die van invloed kunnen zijn op uw ITAM-praktijk, evenals het beveiligen van de gevoelige ITAM-gegevens tegen verlies of ongeautoriseerde toegang. Denk hierbij aan:

 • Verandermanagement – Plaats de verantwoordelijkheid van de impact van een verandering in de projectmanagementorganisatie waar deze hoort. SAM Pro biedt de mogelijkheid om automatisch de kosten van een wijziging of besparing te berekenen als onderdeel van het standaardverzoek voor IT-wijziging.
 • Bestaande gegevens kunnen opnieuw worden gebruikt! Er hoeft geen nieuwe ontdekking voor ITAM te worden uitgerold, het ITAM-team kan meeliften op ontdekking door IT Operations Management, IT Service Management en IT Business Management en de reeds verzamelde gegevens gebruiken.
 • Synergie wordt vergroot vanwege een gedeelde verantwoordelijkheid met ITAM-processen:

  • databeheer - Een duidelijk zicht op alle IT assets is cruciaal voor een volledige en correcte CMDB en wordt gedeeld door het configuratiebeheer, IT-activabeheer en soms zelfs beveiliging. ITAM wordt stakeholder van configuratiebeheer in plaats van alleen de verantwoordelijkheid voor nauwkeurige gegevens te dragen.

 • De ServiceNow Incident-module kan worden gebruikt om ITAM-gerelateerde aanvragen te registreren, zoals:

  • Incidenten met betrekking tot defecte connectoren of agenten
  • Verbeteracties / beperkende acties die voortvloeien uit rapporten van licentieposities en verbeteringsplannen.

Niveau 2 - Integratie van levenscyclus: controle verkrijgen

Integratie in de levenscyclus gaat over het bereiken van een grotere efficiëntie en kosteneffectiviteit in de levenscyclus van IT-activa, door ervoor te zorgen dat IT-middelen tijdens hun levenscyclus op de meest effectieve manier worden beheerd:

 • Besparingen realiseren met het Now-platform om ongebruikte licenties terug te vorderen. Workflows tussen afdelingen zijn geautomatiseerd, dus er is geen handmatige inspanning (e-mailen van Excel-sheets) nodig om installaties te verwijderen of softwarebevoegdheden in te trekken.
 • Geen duplicatie van softwareverzoeken meer van de ene tool naar de andere. SAM Pro biedt de mogelijkheid om inkooporderaanvragen voor nieuwe softwarerechten te maken en aanvragen te automatiseren door middel van uitvoering.
 • Beschikbare softwarelevenscyclusdatums, zoals algemene beschikbaarheid, einde levensduur en einde service-levensduur, kunnen niet alleen worden gebruikt voor rationalisatie van applicaties, maar ook om een mogelijke impact op zakelijke services te bepalen die in Application Portfolio Management in kaart zijn gebracht.

Niveau 3 - Optimalisatie: kostenbesparingen realiseren 

Optimalisatie gaat over het bereiken van meer efficiëntie en kosteneffectiviteit door functionele focus. Focus op de contractuele en financiële kant van IT-activa, evenals de risico's die gepaard gaan met het gebruik ervan:

 • Prestatieanalyse voor SAM biedt allerlei visualisaties van potentiële besparingen of compliancerisico's. Implementatie van processen op de onderliggende verdiepingen van het House of ITAM® zorgt voor de kwaliteit van de rapportage die u nodig hebt om met SAM Pro kostenbesparingen te realiseren.

 

Conclusie

Voor elke organisatie die ServiceNow's IT Service Management (ITSM) en IT Operations Management (ITOM) al heeft geïmplementeerd of binnenkort gaat implementeren, is het gebruik van SAM Pro voor SAM de logische keuze. Door de strategische keuze voor het ServiceNow-platform kan SAM ook een meer strategische focus hebben.

De implementatie van SAM Pro kan aanzienlijk profiteren van de implementatieactiviteiten van andere ServiceNow-modules en zorgt voor synergie tussen SAM en andere ITSM-, ITOM- en ITBM-modules.

Een perfect voorbeeld van synergie is de herbruikbaarheid van gegevens, waardoor consistentie wordt gecreëerd en inspanningen en kosten worden gemaximaliseerd. Het ITAM-team kan op zoek gaan naar activa-ontdekking door IT Operations Management, IT Service Management en IT Business Management.

Ten slotte zal de mogelijkheid om het aantal puntoplossingen te verminderen een aanzienlijke impact hebben op de TCO voor SAM.

Neem contact op met het team van Softline Solutions en leer meer.

Wij helpen u graag!

Wilt u meer weten over SAM Pro module van ServiceNow? Aarzel niet om contact met ons op te nemen. Ons team van experts helpt u graag! 

Neem contact op

Softline Solutions | Keywords: License optimisation, License Management, SAM Pro module, SAM tool, ServiceNow, Software Asset Management, ITAM