Software Asset Management Expert // Blog

Van uitzicht naar inzicht

Organisaties met ingerichte Software Asset Management (SAM) processen en een SAM tool creëren voor zichzelf een sterke positie ten opzichte van grote software bedrijven. Immers, de claims van software leveranciers betreffende vermeende incompliance kunnen met SAM gemakkelijker worden weerlegd, en audits kunnen worden afgewend of in elk geval worden deze processen vele malen versneld.

De negatieve publiciteit die software incompliance kan veroorzaken, maakt de druk zo hoog dat vaak wordt ingestemd met de aanschaf van extra licenties, soms nog met extra onkosten voor een audit. Voor iedere organisatie zou het zeer onwenselijk zijn om met rechtzaken geconfronteerd te worden over vermeende software incompliance, dit omdat het ernstige imagoschade zal veroorzaken. Daarnaast is de financiële impact van niet geoptimaliseerde software inzet niet te verwaarlozen. Zelfs al zouden claims kunnen worden afgewend, dan nog wordt de software te duur betaald door slechte uitnutting van bestaande licenties en gebrek aan financiële grip.

Denk hierbij aan:

  • Hogere aanschafprijs
  • Hogere onderhoudskosten
  • Hogere upgrade kosten
  • Applicaties die wellicht achteraf gezien onnodig zijn
  • Licenties zie achteraf gezien niet noodzakelijk zijn
  • Software zonder support en onderhoudscontracten

Daarnaast kan er met behulp van een SAM tool eenvoudig bepaald worden of het software beleid wordt uitgevoerd zoals het is vastgesteld. Vaak wordt er vanuit het IT securitybeleidsplan bepaald welke software geïnstalleerd mag worden op de IT infrastructuur. Dit bijvoorbeeld om te voorkomen dat IT infrastructuur wordt blootgesteld aan gevaren van binnen en van buiten de organisatie. Met een SAM tool is het mogelijk deze software te detecteren en gepaste maatregelen te nemen.

”Van uitzicht naar inzicht” is dus tweeledig: SAM speelt zich voornamelijk buiten het zicht veld van de primaire processen in een bedrijf af. Echter raakt SAM wel alle verschillende lagen binnen de organisatie. Daarnaast stelt inzicht een organisatie in staat om op basis van de constateringen ook daadwerkelijk wijzigingen door te voeren.

Remco Bunder | Keywords: Software Asset Management, License Management, SAMtools, IT processen, IT beheer