Software Asset Management Expert // Blog

Zorgen voor wat je lief is.

In principe kunnen we zeggen dat de implementatie van Software Asset Management (SAM) processen en een SAM Desk in een project te vatten is. Dat geldt echter helaas zeker niet voor het gehele proces rond het compliant worden en blijven.

Het inrichten van processen (met of zonder partner), het opleiden van medewerkers en het opdoen van licentie kennis is voor een bedrijf een keuze voor het “leven”. Een keuze die veel vraagt van een organisatie maar zeker minimaal evenveel oplevert wanneer het goed wordt gedaan.

Ik neem u graag mee in een interessante parallel:

Vorig jaar ben ik moeder geworden van een schitterende jongen. Kort na de eerste periode, die alleen maar bestond uit luiers, eten en intens genieten van het moois dat mij was overkomen, startte al snel het proces van grootbrengen en opvoeden. Het leren herkennen van de behoefte; hoe reageert hij waarop, welke geluidjes maakt hij op welk moment en hoe kan ik hier uit afleiden wat hij wil (praten is immers niet mee geïnstalleerd bij de geboorte) was belangrijk, maar ook het zoeken van de juiste ondersteuning en ervaringsdeskundigen, en bijvoorbeeld het kijken naar externe opvang. Aan de kant van mijn zoontje bleek een vergelijkbaar proces op gang te komen, gericht op een simpele vraag: welk geluidje kan ik maken zodat mama doet wat ik wil…

Het proces van zorgen, leren, groeien en elkaar aanvullen is in mijn dagelijks werk als Business Consultant op het gebied van Software Asset Management en SAM Tooling niet anders.

Bij de keuze van een bedrijf om compliant te worden maar vooral ook te blijven vindt namelijk een vergelijkbaar aftasten en onderzoeken plaats.
Je kunt immers geen SAM Desk geboren laten worden en laten opgroeien zonder dat medewerkers en organisatieonderdelen (en wellicht ook een partner als Softline Solutions) elkaar leren aanvoelen, begrip voor elkaar krijgen en vooral elkaar optimaal ondersteunen op weg naar de stap naar volwassenheid.

Het goed slagen van de implementatie van een SAM Desk is daarmee als het groot brengen van een kind: een keuze voor het leven waarbij alleen sprake kan zijn van een groei naar volwassenheid wanneer er volle aandacht en commitment aan wordt gegeven.

De bijdrage die u levert aan het proces van start-up naar implementatie tot aan het behoud van compliance is er een die in intensiteit afneemt maar u blijft de ouder en dus stopt het zorgproces feitelijk nooit.
Het is net als bij het grootbrengen van een kind verstandig om op de juiste momenten op weg naar volwassenheid experts te raadplegen of in te schakelen, die passen bij de levensfase van uw SAM processen. Al is het maar om zeker te weten dat u op de juiste weg zit en te profiteren van hun kennis en ervaring, en vooral van de best practices. Het is ook handig om waar nodig de juiste handvatten en waar mogelijk de juiste tools te gebruiken om het traject soepel te laten lopen. Er is immers altijd actuele en accurate informatie nodig om bij te kunnen sturen en waar nodig op te kunnen voeden.

En daarmee komen we tot de crux van mijn parallel:

Maak de keuze tot de implementatie van een SAM Desk weloverwogen, oriënteer u inzake alle mogelijkheden, voor- en nadelen en realiseert u zich vooral ook welke inzet er van u gevraagd zal worden. Laat u goed informeren over alle ondersteuningsmogelijkheden, externe partners en ondersteunende SAM tooling.

Besluit pas tot het daadwerkelijk aangaan van het commitment van een SAM Desk wanneer uw organisatie en uw management er 100% zeker van is dat men bereid is alle bijbehorende verantwoordelijkheden, taken en soms misschien wel slapeloze nachten voor lief te nemen.

En, niet onbelangrijk: wees u bewust van het feit dat zonder commitment niemand bereid is om de dagelijkse routines en vaak vrijheden op te geven voor de geboorte van de SAM Desk.

 

 

 

 

 

Claire van Steenderen | Keywords: Software Asset Management, License Management, SAMtools, Software Management