Software Asset Management Expert // Events

Pocket Guide Software Asset Management

De internationale Pocket Guide SAM beschrijft de visie en aanpak van Softline Solutions op gebied van Software Asset Management en is volledig gebaseerd op best practices, waarbij theorie wordt afgewisseld met praktijk voorbeelden.

Stap voor stap naar volwassenheid

Op welk volwassenheidsniveau u zich als organisatie ook bevindt, met de Pocket Guide SAM wil Softline Solutions met inzet van jarenlange ervaring en expertise handvatten aan te reiken die zullen resulteren tot een SAM verbeterplan dat passend is bij het gewenste niveau en de wijze van uitvoering.

In dit boek wordt beschreven hoe de juiste toepassing en integratie van 3 essentiële Software Asset Management elementen Organisatie, Proces & Techniek bijdragen aan een succesvolle SAM implementatie.

Daarnaast wordt er toelichting gegeven op de volgende vragen:

  • Hoe wordt de huidige volwassenheid van SAM bepaald?
  • Hoe stelt u een SAM strategie vast die passend is bij uw organisatie?
  • En, hoe ziet uw korte termijn plan & planning eruit en waar liggen voor uw organisatie de quick wins?
Gegevens
Verzendknop
Achtergrond Softline website