Software Asset Management Expert // Stap voor stap aanpak

Stap voor stap naar Software Asset Management

Software Asset Management creëert voor een organisatie inzicht in software assets, waardoor zij maatregelen kan nemen om software license compliance te realiseren en kostenbesparing door te voeren. Door de juist combinatie van organisatie, proces en techniek krijgt een organisatie optimale controle. Om te kunnen komen tot een juiste balans die past bij de ICT infrastructuur en de gestelde (korte termijn) IT doelen die een organisatie stelt moet u zichzelf afvragen; “Welke SAM volwassenheid streven wij als organisatie na”; “In welke mate gaan wij zelf de regie voeren?”; “Tot op welk niveau gaan wij de operationele license management activiteiten zelf uitvoeren?”. Softline Solutions is jarenlange expert en marktleider op het gebied van Software Asset Management. De beproefde stap voor stap aanpak leidt organisaties vanaf de planningsfase tot operationeel SAM. 

House of SAM - welk niveau past bij u?

Wilt u voor uw top 5 software leveranciers volledig inzicht hebben in de software license compliance positie, zodat u voorbereid bent op een Software Audit? Of wilt u uw volledige software huishouding optimaliseren en Software Asset Management volledig integreren in uw bedrijfsvoering? Als volledig onafhankelijk SAM expert en marktleider begeleid Softline Solutions organisaties bij de inrichting van Software Asset Management die volledig aansluit op hun specifieke behoefte. Het „House of SAM“ is gebaseerd op ISO voor SAM standaard 19770-1 en geldt als basis voor de inmiddels beproefde aanpak die is ontstaan door jarenlange SAM ervaring. De aanpak is gevisualiseerd als een huis die vanaf de grond wordt opgebouwd. Een organisatie doorloopt voor de inrichting van Software Asset Management 4 „tiers“:

Software Asset Management inrichting volgens House of SAM (ISO 19770)
 • Tier 1: Betrouwbare gegevens; Weet wat u wilt meten en verifieer de compleetheid van de data komende vanuit de SAM tool
 • Tier 2: Praktisch management; Richt SAM als continu proces in
 • Tier 3: Operationele integratie; Integratie van het SAM beleid in de operatie bedrijfsvoering
 • Tier 4: Best practise SAM; Volledige integratie van SAM binnen alle lagen van de organisatie en de strategie
Tier 1: Het verkrijgen van betrouwbare gegevens
 • Vaststellen welke informatie benodigd is om de software license compliance positie te kunnen bepalen
 • Inventarisatie van de hardware en software
 • Inventarisatie van licenties en contracten
 • Koppeling met organisatie data zoals cost centers en locaties
 • Verificatie om te bepalen of data volledig en correct is
 • Advisering rondom compliance risico’s en kostenbesparingen

Bepaal de software license compliance positie van uw gewenste software fabrikanten. Weet wat u wilt meten, kies de juiste SAM tooling, koppel de meetgegevens met de beschikbare licentie informatie, verifieer de compleetheid van de data en optimaliseer de software license compliance positie door het inzicht in uw software assets.

Tier 2: Praktisch management
 • Optimalisatie & rationalisatie van software licentie contracten
 • Compliance & kostenbesparing als continue proces

Breng continuïteit aan in de optimalisatie van uw software license management door SAM als continu proces in te richten.

Tier 3: Operationele integratie
 • Bepaling en implementatie van processen, procedures, etc
 • Integratie SAM met Contract management om onderhandelingsproces te optimaliseren
 • Integratie SAM met Finance voor kosten optimalisatie

Definieer en integreer het SAM beleid met samenhangende processen & procedures waaronder Contract- & Financieel Management voor kostenoptimalisatie.

Tier 4: Best practice SAM
 • Bescherming van bedrijfsinformatie
 • Volledige integratie Software Asset Management in de lifecycle

Volledige integratie van Software Asset Management in de levenscyclus van software, alsook in de strategische planning en controle van de organisatie voor volledige en continue software license compliance en kostenoptimalisatie.

Wat is uw volgende stap?

De implementatie van Software Asset Management is een veelzijdig traject waarbij het belangrijk is om de juiste kennis aan te spreken. Korte termijn doelen moeten immers worden behaald om Software Asset Management te kunnen integreren in uw lange termijn bedrijfsstrategie. Softline Solutions kan u helpen om de juiste volgende stap te kunnen nemen.

Achtergrond Softline website