Software Asset Management Expert // Stap voor stap aanpak // SAM Assessment

Software Asset Management Assessments

Voordat een organisatie de Software Asset Management strategie kan bepalen en implementeren, zal eerst moeten worden gekeken welke delen van het complexe geheel aan activiteiten zijn ingericht en hoe deze samenwerken. De jarenlange ervaring van Softline Solutions heeft geresulteerd in best practices. Organisaties wordt aangeraden om te starten met het “SAM Assessment” om de SAM organisatie, processen en techniek te beoordelen op compleetheid en mate van volwassenheid. Op basis hiervan wordt een plan van aanpak opgesteld, waardoor duidelijk zichtbaar wordt waar de organisatie naartoe kan groeien. 

Kies het assessment dat bij u past

Het “SAM Assessment” beoordeelt de huidige SAM situatie op organisatorische inrichting, de onderliggende processen en technische ondersteuning. De methodologie is ontwikkeld op basis van best practices en gebaseerd op de ISO SAM standaard 19770-1. Met de verschillende stakeholders in de organisatie worden de SAM doelstellingen bepaald. Het eindproduct is een meerjarenplan en een korte termijn plan die reeds bereikte mijlpalen en tekortkomingen zichtbaar maakt. Het in kaart brengen van de gewenste toekomstige situatie en hiermee samenhandende doelen vormen een duidelijk groeipad naar het gewenste Software Asset Management volwassenheidsniveau. Softline Solutions heeft twee SAM Assessments ontwikkeld: de Best Practise SAM Assessment en de ISO based SAM Assessment.

Best Practice SAM Assessment

De Best Practise SAM Assessment volgt niet de volledige gedetailleerde ISO standaard voor SAM, maar richt zich op de meest relevante onderdelen. Met deze speciaal ontwikkelde dienst als een resultaat van jarenlange ervaring met SAM implementaties wordt een zeer pragmatische aanpak geboden om bewustwording ten aanzien van SAM in een organisatie te realiseren en tegelijkertijd snel inzicht te geven in de huidige status van SAM en waar en organisatie qua SAM volwassenheid naartoe wil groeien.

  • 75 vragen
  • Doorlooptijd 4-6 weken

ISO based SAM Assessment

Softline Solutions heeft een SAM assessment methodologie ontwikkeld die volledig gebaseerd is op de ISO standaard voor SAM ISO/IEC 19770-1:2012. Deze heeft als doel om de volwassenheid ten aanzien van Software Asset Management te beoordelen, waarbij ingezoomd wordt op de elementen organisatie, proces en techniek. De doelstelling is te komen tot een volledig inzicht in de huidige as-is situatie, inclusief risico's en tekortkomingen en een overview van de toekomstige to-be situatie.

  • 350 vragen
  • Doorlooptijd 6-12 weken

Maak uw Software Asset Management business case

Software Asset Management is geen project, het is een continu proces en raakt de gehele organisatie. Om het succes te kunnen waarborgen, is het van belang dat voor de start van de implementatie van Software Asset Management alle stakeholders worden betrokken in de planningsfase. Om zo veel mogelijk weerstand te voorkomen is het uitwerken van een Software Asset Management business case aan te raden. Hiermee wordt het nut en de noodzaak direct duidelijk gemaakt voor uw interne organisatie. Softline Solutions kan u hierbij helpen. Bijvoorbeeld met de berekening van het besparingspotentieel met inzet van uw bedrijfseigen gegevens. 

Maak een goede start!

 

Begin met het bepalen van de huidige
SAM situatie binnen uw organisatie.

Alleen dan kunt u uw SAM doelen en
strategie bepalen.

 

 

 

Start hier