Software & IT Asset Management Expert // Stap voor stap aanpak // SAM Implementatie

SAM Implementatie

De implementatie van Software / IT Asset Management  is meer dan het installeren van een SAM tool alleen. SAM / ITAM raakt de gehele organisatie. Het is een samenspel tussen organisatie, proces en techniek en het is van essentieel belang dat deze 3 elementen goed op elkaar worden afgestemd. Wanneer deze drie elementen niet op een juiste wijze opelkaar worden afgestemd, zal er geen accuraat inzicht in software assets ontstaan en is het overzicht zoek. Een SAM Assessment helpt de organisatie de gewenste SAM / ITAM volwassenheid te bepalen waarna er een SAM / ITAM verbeterplan en planning wordt opgesteld en het implementatietraject wordt gestart. De aandacht ligt hierbij op zowel de organisatorische inrichting, de (her)inrichting van processen als op de technische en functionele inrichting van de SAM tool. 

Implementatie SAM tool

 • Project management
 • Implementatie SAM tool 
 • Training SAM tool 

Het implementeren van een professionele SAM tool is van belang om daadwerkelijk inzicht te kunnen krijgen in de software assets die binnen de organisatie in gebruik zijn. Naast de software die geïnstalleerd is op werkplekken en/of servers, heeft u ook te maken met een software licentie overeenkomst en onderhoudscontracten die voor deze software van toepassing zijn. Het koppelen van deze software met de beschikbare licenties zorgt ervoor dat uw software license compliance status inzichtelijk wordt gemaakt. 

Processen & organisatie

 • Project management
 • Implementatie operationele processen
 • Implementatie tactische processen

  Gedurende de SAM Implementatie worden de SAM processen beschreven of bestaande SAM processen herschreven, waarna zij in de organisatie geïmplementeerd worden. Bij de implementatie van de processen wordt rekening gehouden met drie categorieën:

  • Strategische & tactische aansturing van SAM
  • Operationele uitvoering van SAM
  • Integratie van SAM met andere processen

  Binnen deze categorieën worden tijdens de implementatie de benodigde rollen & verantwoordelijkheden benoemd en de processen, procedures en onderliggende werkinstructies vastgelegd.

  Training

  Bij de implementatie van de ondersteunende SAM tooling wordt veel aandacht besteed aan de ondersteuning van de medewerkers die binnen de organisatie betrokken zullen worden bij de uitvoering van SAM. Om een continu overzicht van de compliance status te creëren, is het van belang dat licenties en contracten die in de toekomst worden aangekocht op een eenduidige wijze in de SAM tool worden opgenomen. Daarnaast worden, met behulp van een praktische training on the job, door ervaren consultants aan uw SAM team, handvatten aangereikt om effectief gebruik te kunnen maken van de mogelijkheden van de geïmplementeerde SAM tool. Ook biedt Softline Solutions verschillende technische en functionele trainingen aan die zowel in groepsverband als bedrijfsspecifiek kunnen worden gegeven.

  Via Softline Solutions kunt u ook online trainingen voor FlexNet Manager Platform aanschaffen. 

  Waarom kiest u
  Softline Solutions?

   

  Bij het inrichten van Software Asset Management (SAM) / IT Asset Management (ITAM) in een organisatie, is het belangrijk om een betrouwbare en specialistische partner te hebben. Softline Solutions is als onafhankelijk SAM & ITAM expert marktleider in Europa. Dit geeft u het voordeel van gebruik kunnen maken van zeer ervaren SAM / ITAM consultant, en een aanpak die volledig is gebaseerd op best practices.

   

  Vraag het ons!